Tarieven

Ik ben geconventioneerd als verpleegkundige en als vroedvrouw waardoor alle kosten van de consultaties rechtstreeks geregeld worden met je mutualiteit via derdebetalerssyteem.

Voor de opstart van een nieuw gezin vraag ik een eenmalig zorgforfait van € 50. Dit voor dossier- en administratiekosten, medische materialen, telefoniekosten, … Beschik je over een hospitalisatieverzekering, dan kan je die deze eenmalige kost daar inbrengen.